Allianz Global Assistance.

Voor elke reis een passende reisverzekering.Kortlopende reisverzekering.


Het belang van een goede reisverzekering
Het belang van een reisverzekering wordt nog wel eens onderschat. Maar zonder reisverzekering kunt u op vakantie onverwachts voor hoge kosten komen te staan.

Geen onvoorziene kosten
Medische kosten kunnen al gauw hoog oplopen. Zeker in het buitenland. U krijgt vaak andere zorg dan in Nederland en bovendien tegen een ander tarief. Meestal vergoedt uw zorgverzekeraar, dat wat in Nederland gangbaar is. Het meerdere komt dan voor eigen rekening. Met de Kortlopende Reisverzekering worden al uw onvoorziene medische kosten vergoed. 100%, waar u ook bent.

Het gezin mag mee
Stel, u krijgt een ongeluk. U moet terug naar Nederland, zo snel mogelijk. De zorgverzekering dekt dan niet altijd de kosten van terugkeer naar Nederland en meestal niet die van meereizende gezinsleden. Met een Kortlopende Reisverzekering hoeft u niet alleen terug te keren. Gelukkig. Uw partner en kinderen kunnen dan gewoon met u mee. Kosteloos, daar zorgt Allianz Global Assistance voor.


Premieoverzicht kortlopende reisverzekering


Type Kosten
Werelddekking B € 3,00

Kortlopende annuleringsverzekering


Bij annuleren: Dubbel-Zeker
Uw reis moeten annuleren, dat is vervelend genoeg. Daar kunt u geen financiële zorgen bij gebruiken. Sluit u de Annuleringsverzekering af, dan krijgt u bij annulering vóór de reis de annuleringskosten vergoed. Een geruststellende gedachte. Moet u onverwachts de reis afbreken? Dan krijgt u voor de niet-gebruikte dagen de kosten vergoed. Met de Dubbel-zeker variant speelt u helemaal op safe. Moet u eerder huiswaarts, dan krijgt u de volledige reissom terug, tot maximaal het verzekerde bedrag. Zelfs tot de voorlaatste dag van de vakantie.

Annuleringskosten worden vergoed bij o.a.:
 • Ernstige ziekte, ongeval of overlijden van uzelf of uw medereiziger(s)
 • Overlijden, levensgevaarlijk(e) ziekte of ongeval van directe familie (1e of 2e graad)
 • Dringende zorgbehoefte van directe familieleden (1e graad)
 • Zwangerschap


Premieoverzicht kortlopende annuleringsverzekering


Premie

Type Kosten
Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering 6% van de totale reis- en/of huursom

Dekkingsoverzicht


S.O.S. Hulpverlening

Type Kosten
Hulp en ondersteuning bij ziekte, ongeval en overlijden Kostprijs
Reis- en verblijfskosten bij ziekte, ongeval en overlijden Reiskosten: kostprijs / Verblijfkosten: max. € 75,- p.p.p.d.
Reiskosten bij overlijden / levensgevaar familie Kostprijs
Repatriëring (o.a. ambulancevlucht) Kostprijs
Huurkosten vervangend vervoer per dag € 125,-
Huurkosten vervangend vervoer, max. per verzekeringsbewijs € 1.250,-
Telecommunicatiekosten per verzekeringsbewijs € 125,-

Reisongevallen

Type Kosten
Bij overlijden Max. € 25.000,-
Bij algemene invaliditeit Max. € 75.000,-

Reisbagage

Type Kosten
Reisbagage totaal € 4.000,-
Foto-, film-, video- en computerapparatuur € 2.000,-
Telecommunicatieapparatuur (o.a. mobiele telefoon) € 175,-
Contactlenzen en brillen € 500,-
Reisdocumenten (o.a. paspoort, rijbewijs en tickets) Kostprijs
Eigen risico per persoon per gebeurtenis € 50,-

Extra dekking

Type Kosten
Vervangende kleding en/of toiletartikelen € 350,-
Schade logiesverblijven € 350,-

Medische kosten

Type Kosten
Dokters- en ziekenhuiskosten in het buitenland Kostprijs
Dokters- en ziekenhuiskosten in Nederland € 500,-
Nabehandelingskosten in Nederland € 1000,-
Eigen risico per persoon per verzekeringsbewijs
(n.v.t. voor kosten bij ziekenhuisopname langer dan 24 uur)
Geen

Poliskosten

De poliskosten bedragen € 4,50 per polis.


Assurantiebelasting

Assurantiebelasting van 21% is van toepassing op de door u afgenomen verzekering.


Dit houdt uw verzekering in:

 • Wereldwijd professionele hulp bij ziekte en ongeval
 • Uitgebreide vergoeding van medische kosten, als aanvullen op de dekking van uw zorgverzekering
 • Snelle en eerlijke schadeafhandeling bij verlies, diefstal en beschadiging van uw bagage
 • Kinderen tot en met 4 jaar gratis meeverzekerd
 • 24-uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar
 • Eigen alarmcentrales in 29 landen wereldwijd
 • Professionele hulp in de Nederlandse taal
 • Het inschakelen van de beste artsen of ziekenhuizen ter plaatse
 • Snelle en eerlijke schadebehandeling
 • HelpMe app, hulpverlening binnen handbereik


Dit betekent Allianz Global Assistance:

 • 24-uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar
 • Eigen alarmcentrales in 29 landen wereldwijd
 • Professionele hulp in de Nederlandse taal
 • Het inschakelen van de beste artsen of ziekenhuizen ter plaatse
 • Snelle en eerlijke schadebehandeling
 • HelpMe app, hulpverlening binnen handbereik