Disclaimer & Privacy Statement


Disclaimer


Aansprakelijkheid
Op deze website verstrekken wij informatie zodat u zelfstandig een vakantiekeuze kunt maken en deze reis direct kunt boeken. TravelPoort International besteedt grote zorg aan de inhoud en correctheid van informatie en prijzen op deze website. Desondanks kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden aantreft. TravelPoort International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke onjuistheden of fouten. Bovendien kunnen aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende reisorganisatie en/of luchtvaartmaatschappij.

Wijzigingen persoonsgegevens
Wanneer de door u opgegeven persoonsgegevens wijzigen, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Stuur een e-mail naar contactformulier (klikken). Wanneer de wijziging niet, te laat of verkeerd aan ons is doorgegeven, aanvaardt TravelPoort International geen aansprakelijkheid ten gevolgen hiervan. TravelPoort International is in deze gevallen dus niet verantwoordelijk voor de verzending van reis- en/of boekingsinformatie naar een onjuist adres.

Excursies
Het excursieprogramma dat u ter plaatse boekt, valt buiten de reisovereenkomst. Ze worden door lokale agenten samengesteld. TravelPoort International heeft slechts een bemiddelende rol in de verkoop. De uitvoer en organisatie valt dus niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van TravelPoort International. Deelname gebeurt altijd voor eigen risico van de deelnemer(s).

Externe links
De TravelPoort International website bevat hyperlinks die verwijzen naar websites van derden. De inhoud van websites van derden maakt geen deel uit van de website van TravelPoort International. TravelPoort International is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt.

Copyright
Alle publicaties van TravelPoort International zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van TravelPoort International.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies zijn geen computerprogramma’s, kunnen geen virussen verspreiden en bevatten geen persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers of e-mailadressen. Uw privacy is dus volledig gewaarborgd.

De voordelen van cookies voor u
Wij gebruiken cookies voor het verzamelen en analyseren van statistieken. Deze anonieme klik- en boekgegevens gebruiken wij om onze website verder te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op uw wensen.

Van welke cookies maakt TravelPoort gebruik?
De cookies op travelpoort.nl zijn in 3 categorieën te verdelen:
Functionele cookies
Zonder deze cookies profiteert u niet optimaal van de mogelijkheden van onze website. Functionaliteiten zoals ‘mijn TravelPoort’ werken niet zonder deze cookies.

Statistiekencookies
Statistieken geven ons waardevolle informatie over kliks en bezoekers. Wij krijgen bijvoorbeeld inzicht in pagina’s die slecht gevonden worden of pagina’s waar veel mensen afhaken. Door deze pagina’s aan te pakken, verbeteren wij uw gebruikerservaring.

Cookies van partners
Hieronder vallen cookies voor sociale media zoals Facebook en Twitter.


Privacy Statement

TravelPoort respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt en is te vinden in onze uitgebreide Privacy Statement. Meer informatie over de Wet op Bescherming Persoonsgegevens.

Vertrouwelijk
Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. Meer informatie over de Wet op Bescherming Persoonsgegevens kunt u hier vinden.

Reis- en boekingsgegevens
TravelPoort stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte vakantie. Uw persoonlijke gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan de uitvoerende reisorganisatie ten behoeve van een goede uitvoering van uw reis. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
U heeft als klant het recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens indien gewenst.

Nieuwsbrieven
Als u zich heeft aangemeld voor onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden uw gegevens alleen gebruikt om u gerichte mailings toe te sturen die zo goed mogelijk aansluiten op uw reiswensen.
Als u een boeking bij TravelPoort heeft gemaakt, ontvangt u eveneens onze nieuwsbrieven.
U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrieven op elk moment pauzeren of stopzetten. Onderaan elke nieuwsbrief vindt u een link 'wijzigen' en 'afmelden'.

Cookies
TravelPoort maakt gebruik van cookies. Op de disclaimer vindt u hier meer informatie over.


TravelPoort behoudt zich het recht voor om deze privacy voorwaarden aan te passen, indien wijzigingen in de Europese wetgeving of rechtspraak daartoe aanleiding geven.