Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Op het moment dat u een reis boekt bij TravelPoort International en hiermee een reisovereenkomst aangaat, attenderen wij u op het feit dat u akkoord dient te gaan met de Algemene voorwaarden die TravelPoort International heeft vastgelegd. 

Naast de Algemene Voorwaarden én, wanneer er een vlucht is geboekt, de algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij verwijzen wij u graag door naar de reis- en bestemmingsinformatie die op onze website beschikbaar wordt gesteld. Graag attenderen wij u erop dat deze informatie onderdeel uit maakt van de reisovereenkomst die u aangaat met TravelPoort International. 

Deze voorwaarden worden hieronder vermeld, zodat u deze voorafgaand aan uw boeking kunt inzien. TravelPoort International stuurt u bij de digitale bevestiging van de boeking een link met de Algemene Voorwaarden én de algemene Vvervoersvoorwaarden van de luchtvaarmaatschappij. Mocht het onverhoopt gebeuren dat u deze voorwaarden niet ontvangt, neemt u dan contact met ons op.

In het geval de door u geboekte vlucht wordt uitgevoerd door onze partner TUI fly dan vindt u de Algemene Vervoersvoorwaarden van TUI fly hier.

Uw reis boeken

TravelPoort International biedt u graag zo flexibel mogelijk reizen aan. Een boekingsaanvraag plaatsen is bindend. Wanneer  u een boekingsaanvraag annuleert worden reeds gemaakte kosten, kosten berekend 

door de luchtvaartmaatschappij en/of lokale leverancier en € 25,- annuleringskosten per persoon in rekening gebracht. 


Wanneer er tijdens de behandeling van uw boekingsaanvraag afgeweken moet worden van hetgeen geboekt is (bijvoorbeeld meerkosten voor de gekozen vlucht of wijzigen van een accommodatie) dan wordt eerst contact met u opgenomen voordat wij de boeking definitief aan u bevestigen. Gaat u niet akkoord met de voorgestelde wijzigingen(en) ten opzichte van hetgeen geboekt, dan kunt u kosteloos van de boekingsaanvraag afzien. Wanneer u op deze wijze afziet van de boeking, dan vervallen alle verplichten die beide partijen naar elkaar hebben.
Mocht er al een aanbetaling zijn gedaan dan zal deze volledig worden teruggestort. 

In de praktijk zal het maar zelden zijn dat de reis moet worden aangepast, maar het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de door u geprefereerde vlucht niet meer beschikbaar blijkt te zijn.

 

Boekingsbevestiging en factuur

Wanneer u geboekt heeft ontvangt u een boekingsbevestiging via email. Controleer dat uw namen, voorletters en geboortedata van alle deelnemers correct op de factuur staan. Deze moeten gelijk zijn aan de namen, voorletters en geboorte data in uw paspoort. Wanneer deze achteraf gewijzigd moeten worden zijn hier mogelijk kosten aan verbonden (bijvoorbeeld voor het wijzigen van uw ticket).

Wij adviseren u de factuur goed te bewaren en deze (of een kopie) mee te nemen op uw reis.

 

Betalingsvoorwaarden

Op de boekingsvestiging en de factuur staat het aanbetalings- en het restantbedrag vermeld.

Het aanbetalingsbedrag is afhankelijk van type reis dat is geboekt:

  • Voor losse accommodaties geldt een aanbetaling van 15% van de totale reissom (85% restantbetaling uiterlijk 6 weken voor vertrek.)
  • Voor boekingen van accommodaties inclusief vlucht geldt een aanbetaling van 50% (50% restantbetaling uiterlijk 6 weken voor vertrek.)
  • Voor losse vluchten geldt een aanbetaling van 100%.

De overige boekingsonderdelen, zoals verzekeringen, bijdrage calamiteitenfonds reizen en reserveringskosten, zijn allemaal onderdeel van de aanbetaling.

De aanbetaling dient binnen 5 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging voldaan te zijn.
De restantbetaling dient uiterlijk 6 weken voor vertrek voldaan te zijn.

Wanneer u binnen 6 weken voor vertrek boekt, verzoeken wij u de volledige betaling van uw reis over te maken. Indien noodzakelijk via een spoedbetaling.

 

Wijzigen of annuleren van uw reis

TravelPoort International hanteert de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden in overeenstemming met de algemene vervoersvoorwaarden van de vluchtleverancier.

Indien een reisovereenkomst wordt gewijzigd of geannuleerd, bedragen de kosten van de vluchtleverancier, tenzij anders vermeld, 100% van de totale kosten voor de vlucht (dit geldt dus alleen in het geval van losse tickets en reizen inclusief vlucht.)

Let op: Voor verschillende bestemmingen kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. Eerst worden de algemene regels genoemd, eventuele uitzonderingen volgen daaronder.

Voor de overige reisonderdelen (zoals de accommodatie en transfers) worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd.

Omschrijving

Percentage

Tot de 42e kalenderdag vóór de vertrek dag

De volledige aanbetaling

Vanaf de 42e tot de 28e kalenderdag vóór de vertrek dag

35% van de totale reissom

Vanaf de 28e tot de 21e kalenderdag vóór de vertrek dag

40% van de totale reissom

Vanaf de 21e tot de 14e kalenderdag vóór de vertrek dag

50% van de totale reissom

Vanaf de 14e tot de 5e kalenderdag vóór de vertrek dag

75% van de totale reissom

Vanaf de 5e kalenderdag tot de vertrek dag

90% van de totale reissom

Op de vertrek dag of later

100% van de totale reissom


Voor Goa gelden andere annuleringsvoorwaarden:

Voor de overige reisonderdelen (zoals de accommodatie en transfers) worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd.

Omschrijving

Percentage

Tot de 42ekalenderdag vóór de vertrek dag

De volledige aanbetaling

Vanaf de 42etot de 28ekalenderdag vóór de vertrek dag

35% van de totale reissom

Vanaf de 28etot de 21ekalenderdag vóór de vertrek dag

90% van de totale reissom

Vanaf de 21etot de 14ekalenderdag vóór de vertrek dag

90% van de totale reissom

Vanaf de 14etot de 5ekalenderdag vóór de vertrek dag

90% van de totale reissom

Vanaf de 5ekalenderdag tot de vertrek dag

90% van de totale reissom

Op de vertrek dag of later

100% van de totale reissom


 

In alle gevallen geldt:

Wanneer u een annuleringsverzekering heeft afgesloten kan het zijn dat de verzekering, afhankelijk van de voorwaardes, (een gedeelte van de) kosten vergoed. TravelPoort International werkt voor haar verzekeringen samen met Allianz Global Assistance. Klik hier voor meer informatie over de verzekeringen die TravelPoort International aanbiedt.

Een reisovereenkomst dient altijd schriftelijk geannuleerd te worden.

Voor de Algemene Vervoersvoorwaarden van TUI fly klik hier.
Voor de Algemene Vervoersvoorwaarden van Jet Airways (voor vluchten naar GOA) klik hier.

Prijzen

Alle getoonde prijzen zijn recente prijzen. De prijs voor de vluchten is inclusief eventuele brandstoftoeslag, luchthavenbelasting en veiligheidstoeslag. Deze prijzen zijn recent maar kunnen niet worden gegarandeerd.

Alle gepubliceerde prijzen zijn exclusief de kosten voor:

  • Maaltijden
  • Persoonlijke uitgaven, fooien & tips;
  • Optionele excursies;
  • Visa;
  • Vaccinaties;
  • Reis- en/of annuleringsverzekering
  • Reserveringskosten à € 20,- per boeking

TravelPoort International behoudt zich het recht voor om prijzen op elk gewenst moment aan te passen. Prijzen fluctueren met de tijd (met name de vluchtprijzen kunnen meerdere keren per dag wijzigen).

In bepaalde landen geldt een toeslag voor een kerst- en/of oudjaarsdiner. De kosten hiervoor zijn niet altijd tijdig bekend bij TravelPoort International. Wanneer de kosten bekend zijn en deze voor uw geboekte reis van toepassing zijn, en nog niet zijn verrekend op uw factuur, ontvangt u een naheffing.

Prijzen voor reizen buiten de Europese Unie zijn momenteel vrijgesteld van BTW. Mochten de BTW voorschriften worden gewijzigd, dan zullen de prijzen worden aangepast.

 

Reisschema’s, vluchttijden en vertrekdagen
Alle gepubliceerde reisschema’s, vluchttijden en vertrekdagen zijn gepubliceerd zoals bekend bij de publicatie en altijd onder voorbehoud. In het uiterste geval, door een eventuele wijziging van vluchtschema’s of uitvallen van een geplande vlucht, kan het voorkomen dat TravelPoort International gedwongen is uw reisprogramma te wijzigen.

TravelPoort International is niet aansprakelijk voor vertragingen, wijzigingen in het reisschema, andere onvoorziene omstandigheden bij de uitvoerende luchtvaartmaatschappij of het missen van aansluitende vluchten. TravelPoort International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende kosten en/of aanpassingen in het reisprogramma.

 

Tegenvallers op reis

Wanneer er tijdens de reis onverhoopt iets mis gaat of niet naar wens is laat het dan meteen weten aan onze lokale vertegenwoordiger. Zij zullen samen met u naar een oplossing zoeken. Mocht de oplossing niet naar wens zijn, of een probleem blijft zich voordoen, neem dan contact op met TravelPoort International.

Onze voorwaarden stellen dat een klacht tijdens de reis zo snel mogelijk bij de reisorganisator wordt gemeld. Wanneer dit niet gebeurt wordt eventueel recht op schadevergoeding beperkt of uitgesloten. In het geval van een klacht neem dan zo spoedig mogelijk contact op met TravelPoort International. 

Wijziging van uw geboekte reis door TravelPoort International

Door omstandigheden kan het voorkomen dat een reis die u al geboekt heeft niet (volledig) kan doorgaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een calamiteit ter plaatse of luchtvaartmaatschappij die een vluchtschema aanpast. TravelPoort International zal u hierover altijd informeren en waar mogelijk een alternatief aanbieden (bijvoorbeeld verblijven op een andere locatie of vliegen met een andere luchtvaartmaatschappij).

 

Doorgang van de reis
TravelPoort International heeft het recht om in onvoorziene, gewichtige omstandigheden en/of overmacht situaties de reis te annuleren en geen doorgang te laten vinden.

Belangrijke informatie voor vertrek

Wanneer u bij TravelPoort International geboekt heeft zullen wij u via email op de hoogte houden wanneer TravelPoort International belangrijke informatie over uw reis met u wil delen. Zorg daarom dat TravelPoort International altijd over een up-to-date email adres van u beschikt.

Mocht u vermoeden dat u informatie van TravelPoort International ontvangen zou moeten hebben, maar geen email heeft gekregen, neem dan contact met ons op.

 

Belangrijke informatie over uw reis

Voor elke reis en bestemming is uitgebreide informatie beschikbaar. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest daar deze deel uitmaken van de reisovereenkomst.

Mocht u de reis- of bestemmingsinformatie niet kunnen opvragen, dan kunnen wij u deze via de mail of post doen toekomen.


Reisdocumenten
Wanneer voor uw reis specifieke reisdocumenten of visa nodig zijn, dan vindt u deze informatie terug bij de reis en/of bestemmingsinformatie. Uw visum moet u zelf aanvragen, klik hier om te zien hoe u uw visum kunt aanvragen.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten wanneer u op reis gaat.

Let op: Kinderen dienen over een eigen reisdocument te beschikken.

Wanneer u niet de Nederlandse nationaliteit heeft dan kunnen er andere regels gelden voor de verplichte reisdocumenten of visa. Controleer altijd zelf welke regels gelden voor uw nationaliteit.

 

CO2 uitstoot

De uitstoot van CO2 (

kooldioxide) en andere broeikasgassen zoals methaan draagt bij tot het broeikaseffect. Vooral vliegtuigen veel brandstof en stoten daarbij grote hoeveelheden CO2 uit. Mocht u hier meer informatie over willen mail dan naar info@SnowPoort.nl.

 

Vaccinaties en gezondheid

Wanneer voor een bepaalde bestemming gezondheidsrisico’s gelden of vaccinaties aanbevolen worden dan zal dit in de bestemmingsinformatie op de website vermeld worden. Daar TravelPoort International geen medische instantie is en geen medische adviezen mag afgeven kan de informatie op de website alleen als informatief worden beschouwd. Wij raden u ten alle tijden aan contact te zoeken met uw huisarts, lokale GGD of ziekenhuis om te controleren of deze informatie nog steeds klopt.

TravelPoort International werkt samen met Thuisvaccinatie.nl. Voor meer informatie over vaccinaties klik hier.

Deelnemers van de reis dienen over een goede conditie en gezondheid te beschikken. Wanneer u een lichamelijke handicap of een beperkte mobiliteit heeft, wat van invloed kan zijn op de uitvoering van de reis dient u hiervan melding te maken bij de boeking. In overleg wordt bepaald of de gewenste reis geschikt is voor eigen risico, TravelPoort International kan in deze niet worden aangesproken.

Wanneer er voor u specifieke beperkingen of gezondheidsrisico’s gelden zult u altijd een medisch specialist moeten raadplagen om te laten bepalen of u de gewenste reis zonder risico kunt maken. Indien u het nalaat ons van uw beperking op de hoogte te stellen dan is TravelPoort International niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die hieruit voortvloeit of hiermee samenhangt.  Deelname is voor eigen risico, TravelPoort International kan in deze niet worden aangesproken.


Weigeren van klanten

TravelPoort International heeft ten alle tijden het recht om klanten, wegens gewichtige omstandigheden, uit te sluiten van deelname aan een reis. Negatief of respectloos gedrag van een klant, ten opzichte van werknemers van TravelPoort International en/of de aan haar gelieerde ondernemingen (die direct of indirect de reis verzorgen) kan door TravelPoort International als gewichtige omstandigheid worden aangemerkt. 


Privacy

TravelPoort International zal altijd zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Al uw gegevens vallen onder de Wet van Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de Privacy Voorwaarden van TravelPoort International: Privacy voorwaarden.


TravelPoort International is een activiteit van International Leisure Group BV (KvK 63723522)